Jak na to ?

Propozice a přihláška

Propozice

Ocenění a tituly:
IHT3 - TS - 1.-3. místo
                   - CACT 
                   - res. CACT
IHT2 - TS - 1.-3. místo
IHT1 - TS - 1.-3. místo
Nejlepší HWT 
Nejlepší z plemene (AUO, AKE, ACD)
Nejlepší český tým
Nejlepší pracující tým
Nejlepší národní tým
- 1.-3. místo


Heartbreaker Labakan Slovakia
Heartbreaker Labakan Slovakia
Across the stars of schmikes yard
Across the stars of schmikes yard

Veterinární podmínky:
- pes musí být klinicky zdráv
- mít platné očkování proti vzteklině
- mít s sebou očkovací průkaz / petpas ( dle § 6, odst. 3 veterinárního zákona)
- veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv změněny nebo zrušeny


Podmínkou pro přijetí ke zkoušce je umožnění identifikovat psa podle tetování nebo čísla čipu, které je uvedené v průkazu původu psa. Při přejímce závodník předloží průkaz původu nebo výkonnostní průkaz.


Háravé feny musejí být nahlášeny při přejímce. Budou startovat jako poslední na konci dne. Venčení háravých fen zajistí psovod mimo areál akce.


Odesláním přihlášky psovod potvrzuje, že:
- bude dodržovat Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu ovčáckých, pastevecký a honáckých psů, který byl schválen ÚKOZ Mze ČR z 2.4.2007 rozhodnutím č.j. 8209/2007-10001
- se bude řídit zákonem 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
- a bude se řídit Řádem zkoušek vloh ovčáckých psů pro pasení (ZVOP) a Pracovním testem v pasení " FCI-HWT - TS", dále řádem ", FCI-IHT1 - TS, FCI-IHT2 - TS, FCI-IHT3 - TS"- nese právní odpovědnost za škody způsobené jeho psem
- souhlasí se zpracováním GDPR


- v případě poranění ovce uhradí částku 3.000 Kč pořadateli
- v případě poranění psa nenese pořadatel žádnou zodpovědnost
- souhlasí s uveřejněním níže uvedených údajů o něm a jeho psovi v přehledu výsledků a statistice


Všechny další podmínky a ustanovení se řídí pravidly a směrnicemi FCI, která jsou k dispozici na: https://www.fci.be/en/.
Řády jsou k dispozici na https://www.kjcrbrno.cz/ (sekce pasení) .

Přihláška

Pro přihlášení na AUSTRALIAN HERDING CUP
vyplňte online přihlášku.


Přihláška CZ

Registrations EN

3.7. 2019 - 5.7. 2019
Místo: Martínkovice, Česká Republika
Rozhodčí: Sinikka Kumpusalmi (FIN)
Ovce: CF a kříženky CFxKH, SFxW, SFxCF

Čtvrtek  - 4.7.2019 IHT3, IHT2 (17 týmů) + NHAT
Pátek - 5.7.2019 IHT1 (23 týmů) + HWT
Seminář - středa 3.7.2019 (6 aktivních psů), diváci neomezeně

Poplatky:
Závod: 1. uzávěrka 600,-  /  24 euro
            2. uzávěrka 800,-  /  32 euro
Seminář: 1. uzávěrka 1000,-  /  40 euro
                2. uzávěrka 1200,-  /  47 euro
                Účastník bez psa 400,-  /  16 euro

NHAT, HWT:  600,- / 24 euro 

Uzávěrky přihlášek: 
1. uzávěrka pro plemena: AUO, ACD, AKE do 15.5.2019
1. uzávěrka pro ostatní plemena od 16.5. do 30.5.2019
2. uzávěrka pro všechny od 31.5.2019 do naplnění kapacity

Poplatky na účet: 
Číslo účtu: 644444440/5500
IBAN: DE72 1001 1001 2629 1152 30
SWIFT/BIC kód: NTSBDEB1XXX

VS: Vaše telefonní číslo
do zprávy pro příjemce:
Vaše příjmení 
to recipient's message: Your last name 

Poplatek je nevratný, je možný pouze převod na náhradníka, kterého si zajistí sám přihlášený.Wito Woodland Legend Estimado
Wito Woodland Legend Estimado
Captain River Černý kondor
Captain River Černý kondor
Apanie Smart Working
Apanie Smart Working